'FARKINDALIK'LARLA BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

 Günümüz modern zamanda insanlar internet, TV, sosyal medya, haber ve eğlenceyle dolu bir dünyanın içine hapsedilmiş, derin bir tuzak içerisinde yaşıyor âdeta. Çalışan, üreten ama düşünmeyen, tefekkür etmeyen, araştırmayan, körü körüne taklit edip sorgulamayan insanlar her yerde… Bir robot misali yaşayıp giden insan toplulukları var artık.

   Oysa insanoğlu başıboş olmak, sorgulamamak ve farkındalıksız bir hayat yaşamak için var olmuş değil...

   Soluduğumuz havanın, kainatın, insanların, hayvanların ve çevrede olup bitenlerin ne kadar farkındayız? Ve dahi doğada var olan muazzam işleyişin?

   Farkındalıklı bir hayat için en önce; olaylara, insanlara yahut durumlara bakış açımızı değiştirerek bakmamız gerekir. Ki farkındalığı olan anlamlı bir hayat yaşayabilmek mümkün olabilsin.

   Farkındalık demek; herkesin birbirinden ayrı özellikte ve farklı bir bakış açısına sahip olduğunu bilmek demek...

   Hayatın ve kainattaki her şeyin mükemmel bir donanıma sahip olduğunun farkında olmak demek...

   Kainatın boşluk kabuk etmeyeceğinin idrakiyle olaylara ve durumlara farklılıkla bakabilmek demek...

   Hayata ve olaylara farkındalık içerisinde bakmak için, tefekkür içerisinde düşünmeli, araştırmalı ve herkesten farklı bir yaklaşım içerisinde olmayı bilmeli, en çok da duygularına yenilmemeli insanoğlu.

   İnsanların duygularını belirleyen asıl şey; yaşadıkları olaylar değil, olaylara bakış açıları olur çoğu kez. Eğer insanlar, hayat ve kişilere olan bakış açılarını biçimlendirebilir ve değiştirebilir olduğunu anlasalar idi, bugün dünya daha farklı bir yer olabilirdi. Hatta insanlar bir olayı başka bir kişinin penceresinden ve perspektifinden görebilseler idi, birçok olumsuz hadiseden, kavgadan, gürültüden ve savaştan kaçınılabilmek mümkün olurdu şüphesiz.

   Bu sebeple ki; hayata bakış açımız insanlarla nasıl ilişki kurduğumuzu belirlediği gibi, onlarla olan ilişkilerimizi ve sıkıntılarımızı nasıl ele aldığımızı da belirler. Ve günlük yaşam biçimimizi de öyle...

   Hayata bakış açımızın ne denli önemli olduğunun farkında olmayabiliriz zaman zaman. Hatta çoğu zaman diğer insanların fikirleri ve kararları bizi etkilemediği sürece, bizimkilerin de onları etkilemeyeceği yanılgısına da düşeriz. Ancak gerçek olan şu ki, hayata bakışımız etrafımızdaki insanları da etkiler. Hayata karşı kötü ya da olumsuz bir bakış açımız varsa eğer, çevremizdeki her şeyi ve herkesi olumsuz olarak etkileriz. Ayrıca kendimizi öfkeli hissederken başkalarının bakış açılarını da kabul etmemiz zorlaşır. Öyle ki bakış açımızda küçük bir değişim yaparak çözebileceğimiz durumlardan şikâyetçi olarak stresli bir hale bürünmemiz de an meselesi olur âdeta.

   Hayata karşı iyi bir bakış açısına sahip olmak, olumlu olmak, şükrü dilimizden eksik etmemek hayatta her zaman avantaj sağlar bize. Böylece hayata diğer insanların baktığı noktadan bakarak farkındalıklara da açık olup, anlamlı ilişkiler kurmaya da daha fazla hazırlıklı oluruz.

   Birbirimize kendi gördüğümüz şeyleri olduğu gibi aksettirmeyi öğrenebilirsek eğer, o zaman karşımızdakinin de bizim gördüğümüzü görmesine bir imkân tanımış oluruz. Bunun için de yöntem  olarak 'empati kurma'yı devreye almalıyız belki de. Zira yaşam içerisinde farkındalığı olmayan ve empatiden yoksun bir şekilde sağa sola savrulup duran öyle çok insan var ki.

   Empati duygusu, kişiler arasında gizli bir bağ kurucudur aslında. Bu bağ sayesinde baktıkları her şeyi birbirlerinin gördüğü şekilde görebilirler. Öyle ki empati sayesinde karşısındaki kişiyi daha doğru anlayıp kendini onun yerine koymayı öğrenerek, -farklılıklara rağmen- hayata aynı pencereden bakabilme fırsatına erişebilirler. Bu da kişilerin  birbirlerinin hayata bakışını, olaylara yaklaşım tarzını daha iyi anlamaları adına büyük bir yardımcıdır. İşte bu bile paha biçilmez bir mutluluk vesilesi olur kişiler arasında. Aslında mutlu olmak için daha çok sebepler bulabiliriz. Kendi hayatımızda birçok şeyi sadece kendi bakış açımızı değiştirerek, dokunmadan ve onda fiziksel bir değişiklik yapmadan istediğimiz bir şekle sokabiliriz mesela.

   Zira aslolan; hayata, olaylara ve insanlara olan bakış açımızı biraz olsun değiştirmek/değiştirebilmek. İşte ancak o zaman farkındalıklarla dolu yaşadığımız mutlu bir hayat bize 'merhaba' diye göz kırpacak, kim bilir...

 


Rahime SÖNMEZ ŞEN

13.11.2020

Yorumlar