Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

Boğaziçi Üniversitesi personel alımı yapıyor ! İşte şartlar...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2020 yılı personel alımları kapsamında 15 kadroya “Sürekli İşçi Alımı ilanı” yayımlandı. İşte aranan şartlar ve detaylar...

Abone ol
Abone ol 19 Mart 2020 17:49

Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli 15 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Kamu işçisi alımı başvuruları 19 Mart 2020 - 23 Mart 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a yapılacaktır.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak (Öğrencilikle ilişiği olmamak.),

2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması,

- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekiyor.

Yorumlar