Anasayfa /  Eğitim

Birçok Üniversite Öğrencisinin Hayali Olan Meslek

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda açık tanımı yapılmış olan öğretim görevlisi nedir, nasıl olunur?

Abone ol
Abone ol 30 Nisan 2019 10:04

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim görevlisi; “Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi gereği, haftalık asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Öğretim görevlisi kadrosuna yapılacak başvurular ve atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılır. Öğretim görevlisi olmak ve başvuru için yönetmelikte belirtilen özel şartlar ise şu şekilde.

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki sene tecrübeli olmak.

Ayrıca, bu şartlara ek olarak ALES’ten en az 70 ve yabancı dilden en az 50 şarttır. Fakat, ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Bununla birlikte, yüksek lisans mezunu olanlar yukarıda belirtilen deneyim şartlarından muaftırlar.

Öğretim görevlisi kadroları üniversiteler bazında YÖK Akademik Kadro İlanları sayfasında ilan edilir. Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak her üniversite atama yapacağı programla ilgili ilave özel şartlar belirleyebilir. İlanda aranan şartları taşıyan adaylar başvurmak istediği ilanlara belirtilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle beraber başvururlar. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir.

Meslek yüksekokullarına yapılan öğretim görevlisi müracaatlarında ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak alınan yüzdelik değerler toplanarak hesaplanıp sıralamaya konulur.

İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar olan sayıda giriş sınavına girmeye hak kazanan aday olur. Giriş sınavı yapıldıktan sonra meslek yüksekokullarında sınava giren adayların ALES notunun %35'i, lisans mezuniyet notunun %30'u ve giriş sınavı notunun %35'i hesaplanarak başarı sırası belirlenir.

Giriş sınavından 100 lük not sisteminde 65 puanın altında puan alanlar başarısız sayılır.


Yorumlar