Anasayfa /  Ekonomi

Asgari ücret desteğinden onlarda faydalanabilecek!

2016 yılında asgari ücretin brüt 1.273,50 TL’den 1.647,50 TL’ye yükseltilmesinin ardından asgari ücret artışının işverenler üzerindeki yükünün hafifletilmesi amacıyla, 2016/Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere sigortalı başına 99,99 TL asgari ücret desteği verilmeye başlandı.

Abone ol
Abone ol 14 Mart 2017 11:41

2016 yılına münhasıran verilen asgari ücret desteği, 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında 2017 yılında da verilmeye başlanılmıştır. Ayrıca, 6770 sayılı Kanunla  ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış, ancak prim borçlarını ödememeleri nedeniyle 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanamamış işverenler, borçlarını ödemeseler bile 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır.

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin destekten yararlanabilmeleri için SGK’ya borçlarının olmaması gerekiyordu.

2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ya yasal süresi içinde vermeleri yeterliydi. Bu işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ya süresi içinde verdikleri takdirde primlerini süresi içinde ödemeseler bile asgari ücret desteğinden yararlanabiliyorlardı.

Ne var ki ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlerin destekten yararlanabilmeleri için hem aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde SGK’ya vermeleri, hem de vadesi geçmiş borçlarının olmaması ve cari aylardaki prim borçlarını da süresi içinde ödemeleri gerekiyordu.

Haliyle ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış, ancak SGK’ya olan borçlarını ödememiş işverenlerin 2016 yılı içinde asgari ücret desteğinden yararlanmalarına izin verilmemişti.

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış, ancak prim borçlarını ödememeleri nedeniyle 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanamamış işverenler 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilecekler.

6770 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında 2016 yılında verilen asgari ücret desteği 2017 yılında da verilecek. Ayrıca, 2016 yılında ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenler için prim borçlarının olmaması ve cari aylardaki prim borçlarını süresi içinde ödemeleri şartı, ilk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenler için aranılacaktır.

Bu nedenle, ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan ancak prim borçlarını ödememeleri nedeniyle 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanamamış işverenler, 2017 yılının Ocak ayından başlayarak asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlerin yararlanacakları destek tutarları değişiyor.

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, çalıştırdıkları sigortalıların “prim gün sayısı ile 3,33’ün çarpımı” sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücretin desteğinden yararlandırılmışlardır.

Dolayısıyla, ilk defa 17/3/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamış bir işverenin çalıştırdığı sigortalılarının prim gün sayısının,

2016/Mart ayında 87 gün olduğu düşünüldüğünde, 87 X 3,33 = 289,71 TL

2016/Nisan ayında 174 gün olduğu düşünüldüğünde, 174 X 3,33 = 579,42 TL asgari ücret desteği almıştır.

Ne var ki bu işverenler, 2017 yılında asgari ücret desteğinden, 2016 yılındaki SPEK tutarı günlük 110 TL’nin altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33 TL’nin çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir

Haliyle ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan ve 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanmış olan işverenlerin 2017 yılında asgari ücret desteğinden hiç yararlanamamaları veya 2016 yılına göre daha az yararlanmaları sözkonusu olabilecektir.

Bu nedenle yukarıdaki işveren tarafından 2017/Şubat ayına çalıştırılan sigortalıların prim gün sayısı 300 gün olduğu düşünüldüğünde, yararlanabileceği asgari ücret desteğine esas gün sayısı 87 günü aşamayacağından,  2017/Şubat ayında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 87 X 3,33 = 289,71 TL kadar asgari ücret desteği alabilecektir.


Yorumlar