Anasayfa /  Güncel

2019 Yerel seçim ne zaman yapılacak? Belediye seçimlerinin tarihi ne zaman?

2019 Yerel seçim ne zaman yapılacak? Belediye seçimlerinin tarihi ne zaman? Herkes internette bu soruların cevaplarını arıyor. Belediye seçim tarihi, yasakların ne zaman başlayacağına dair ayrıntılar haberimizde.

Abone ol
Abone ol 14 Ocak 2019 12:52

2019 Yerel seçim ne zaman yapılacak? Belediye seçimlerinin tarihi ne zaman? Herkes internette bu soruların cevaplarını arıyor. Belediye seçim tarihi, yasakların ne zaman başlayacağına dair ayrıntılar haberimizde.

 

2019 Yerel seçimler ne zaman yapılacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Belediye seçim tarihi ve "Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?" sorusunun cevabı haberimizde. Belediye seçimleri için çalışmalar başladı. İlk belediye başkan adaylarını açıklayan parti AK Parti oldu. YSK seçimlere 13 partinin katılacağını açıkladı. Partiler il ve ilçeler belediye başkan adaylarının çoğunu belirledi ve açıklamaya başladılar. 2019 yerel seçimin ne zaman yapılacağını YSK resmi internet sitesinden duyurdu. İşte "Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?", "2019 Yerel seçimler ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı ve Belediye seçim tarihi, yasakların ne zaman başlayacağına dair ayrıntılar...

Haberimizde "2019 Yerel seçimler ne zaman yapılacak?", "Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?" sorularının yanıtını bulabilirsiniz. Belediye seçim tarihiyaklaşırken seçim süreci 1 Ocak tarihi itibarı ile resmen başladı. YSK 2019 seçimlerine 13 partinin girmebileceğini açıkladı. Belediye başkan adaylarını ilk açıklayan parti AK Parti olurken CHP, İYİ Parti ve MHP adaylarını açıklamaya devam ederken HDP'de belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının yanı sıra mahalle muhtarları da seçilecek. İşte 2019 Yerel seçimler ne zaman yapılacağına ve yerel seçimler kaç yılda bir yapılıdığına dair mertak edilen detaylar ve Belediye seçim tarihi ile ilgili son dakika haberleri...

2019 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

YSK: 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir.

Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.

298 sayılı Kanunun 14. maddesinin on yedinci endinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi hususu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

138/II sayılı Genelge ile seyyar sandık kurullarının oluşumunun esas ve usullerinin tespit edilmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, sandık kurulu başkan ve üyeleri ile ulaştırma işinde görevlendirilenlerin oy kullanmaları, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kurulumuzca 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde uygulanmak üzere 138/II sayılı Genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- Seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde “Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 138/II Sayılı Genelge”nin kabulüne ve Genelge’nin bu Kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelgenin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar Kurulumuz Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilmesine,

4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim

Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına, 02/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YEREL SEÇİMLERDE SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

- Görme ve ortopedik engelliler giriş katlarda oy kullanabilecek

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.

- Yatağa bağımlı engelli seçmenler evde oy kullanabilecek

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.


Yorumlar